Strategia

Strategia Umicore ,,Horyzont 2020” określa jasne cele w zakresie rentownego wzrostu. Ma ona na celu przyspieszenie wzrostu i wydajności w Umicore, szczególnie w tej działalności biznesowej, która jest kształtowana przez trzy megatrendy: deficyt zasobów, potrzebę czystego powietrza oraz elektryfikację transportu.

Do 2020 roku dążymy do:

Wyraźnego przywództwa w dziedzinie materiałów stosowanych w ekologicznym transporcie i recyklingu

Są to obszary, w których jesteśmy najbardziej unikatowi, w których powinniśmy być gotowi do dokonania największych zmian i w których mamy największy potencjał wzrostu. Czynniki, które napędzają te działania, pozostają bardzo silne. Podczas gdzy ustawodawstwo napędza zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne i ekologiczne silniki spalinowe, problemy związane z niedoborem zasobów rozwijają gospodarkę opartą na ekonomii cyrkularnej.

Podwojenia skali działalności biznesowej pod względem zysku

Umicore postawiło sobie za cel podwojenie zysków do 2020 roku w stosunku do roku 2014 i cel ten udało się osiągnąć w latach 2018 i 2019. Dążymy do tego, żeby zapewnić nasz przyszły sukces i zrównoważony rozwój poprzez konsekwentne inwestowanie w badania i rozwój w celu opracowywania oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług oraz zwiększenia mocy produkcyjnych, mających za cel zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania rynku na produkty i usługi Umicore.

Zmiany struktury portfolio biznesowego i zysków

Z myślą o mocniejszym skoncentrowaniu się Umicore na ambitnych inicjatywach w zakresie materiałów stosowanych w ekologicznym transporcie i recyklingu, nasze portfolio biznesowe zostało zrównoważone dzięki różnego rodzaju zbyciom i przejęciom, bazującym na ukierunkowanej strategii inwestycyjnej.

Zwiększenia przewagi konkurencyjnej dzięki zrównoważonemu rozwojowi

Od końca lat 90. Umicore stało się pionierem zrównoważonego rozwoju. Teraz  zamierzamy przekuć naszą pozycję na połączenie korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju z wymierną wartością biznesową. Dla przykładu, nasze „Ramy zrównoważonego rozwoju dla kobaltu” doceniają nasze pionierskie podejście i sprawiają, że jest to konkurencyjna oferta dla naszych klientów.

×

   Umicore wykorzystuje pewne technologie monitorowania i śledzenia, takie jak pliki cookie. Stosuje się je do stałego utrzymywania, świadczenia i polepszania usług firmy oraz zapewniania gościom odwiedzającym strony ich większej funkcjonalności.

   Kliknięcie przycisku "Accept all" oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że na stronie stosuje się takie pliki cookie. Dalsze informacje na temat sposobu wykorzystywania technologii cookie i innych technologii śledzących znajduje się w sekcji 10 powiadomienia o prywatności na stronie internetowej firmy.

     Niezbędne pliki cookie są istotne, ponieważ pomagają użytkownikom w poruszaniu się po stronie internetowej. Pomagają zwiększać bezpieczeństwo i podstawową funkcjonalność oraz są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Ich zablokowanie oznacza brak gwarancji możliwości korzystania ze strony i bezpieczeństwa.

     Pliki cookie, które umożliwiają poznanie zachowań użytkowników na stronie internetowej. Pozwalają na jej stałe ulepszanie, a tym samym zapewnianie najlepszych informacji wspierających cele projektów firmy, a także pomagają w poznaniu efektywności strony internetowej. Pliki te na przykład informują, które strony są najczęściej odwiedzane przez danego użytkownika i czy pojawiają się na nich komunikaty o błędach.

     Pliki cookie dostarczające użytkownikowi treści na podstawie jego zainteresowań uzyskanych z jego historii przeglądania. Większość plików cookie związanych z targetowaniem śledzi adres IP użytkownika i dlatego może gromadzić niektóre dane osobowe. Tak zebrane dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim np. reklamodawcom.