Umicore Way

Umicore Way to podstawa wszystkiego, co robimy w Umicore. Opisuje nasze wartości i sposób, w jaki chcemy realizować naszą strategię i angażować się w zasady zrównoważonego rozwoju. The Umicore Way odnosi się zarówno do pracowników Umicore, jak i relacji ze wszystkimi interesariuszami. Naszym ostatecznym celem jest to, aby przestrzegając zasad The Umicore Way, odnosić sukcesy i stawać się szanowaną firmą.

Materiały dla lepszego życia

Wierzymy w to, że materiały są kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość życia i tworzenie przyszłego dobrobytu. Nadrzędny cel Umicore, jakim jest tworzenie trwałej wartości, opiera się na dostarczaniu i tworzeniu rozwiązań opartych na materiałach, które przyczyniają się do realizacji naszej misji: tworzenia materiałów dla lepszego życia.

Materiały na bazie metali odgrywają istotną rolę, ponieważ można je w sposób wydajny i ciągły poddawać recyklingowi, czyniąc z nich podstawę zrównoważonych produktów i usług.

Klienci

Rozwijamy, produkujemy, stosujemy, wprowadzamy na rynek i poddajemy recyklingowi materiały związane z metalami i przyczyniamy się do tworzenia rozwiązań opartych na wykorzystaniu materiałów. Łączymy nasze kompetencje w chemii, metalurgii i materiałoznawstwie z głębokim rozumieniem potrzeb, zastosowań i systemów stosowanych przez naszych klientów. Jesteśmy też zaangażowani w rozwój naszej firmy przez podnoszenie kompetencji naszych pracowników, doskonałość w działaniu i innowacyjność technologiczną. Zależy nam na tym, by być preferowanym partnerem dla naszych klientów.

 
Wartości

Otwartość, innowacyjność, szacunek, praca zespołowa i zaangażowanie są kluczowe dla osiągnięcia przez nas sukcesu. Wszyscy ponosimy wzajemnie odpowiedzialność za te wartości i promujemy je w naszych zespołach, dbając o to, aby wszelkie braki w stosowaniu się do nich były w odpowiedni sposób niwelowane.

Środowisko

W ramach naszego zobowiązanie wobec zrównoważonego rozwoju bierzemy pod uwagę wpływ naszej działalności na środowisko i dążymy do ciągłej poprawy naszej wydajności środowiskowej. Ułatwiamy i zachęcamy do odpowiedzialnego projektowania, użytkowania, ponownego używania, recyklingu i usuwania naszych produktów.

 

Społeczeństwo

Przestrzegamy podstawowych praw człowieka i szanujemy te prawa, prowadząc działalność całej grupy na świecie. Współpracujemy ze społecznościami skupionymi wokół naszych działań i staramy się wnosić pozytywny wkład w ich rozwój. Angażujemy się w przejrzystą i transparentną komunikację ze wszystkimi naszymi interesariuszami i korzystamy z dialogu w celu dalszej współpracy.

Pracownicy

Dążymy do tego, by być preferowanym pracodawcą zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników, niezależnie od ich zróżnicowanego pochodzenia. Długoterminowy sukces Umicore zależy od bycia bezpiecznym, zdrowym i angażującym miejscem do pracy.  

 
Akcjonariusze

Naszym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym skupieniu się na średnio i długoterminowej perspektywie. Dążymy do trwałego wzrostu, który uwzględnia finansowe, środowiskowe i społeczne aspekty. Staramy się dzielić dokładnym, uczciwym i kompleksowym obrazem firmy.

Organizacja

Wierzymy w pozostawienie dużej autonomii każdej z naszych jednostek biznesowych. Te z kolei ponoszą odpowiedzialność za swój wkład w tworzenie wartości firmy i zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Integralność biznesowa

Gdziekolwiek działamy, nasza reputacja jest dla nas cennym zasobem. Unikamy działań, które zagrażałyby szacunkowi, jakim darzona jest Umicore. Wyznaczamy wysokie standardy etyki biznesowej oraz osobistej. Poszukujemy partnerów, których polityki i zasady są spójne z naszymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 • Pobierz plik 'Umicore Way' PDF

×

   Umicore wykorzystuje pewne technologie monitorowania i śledzenia, takie jak pliki cookie. Stosuje się je do stałego utrzymywania, świadczenia i polepszania usług firmy oraz zapewniania gościom odwiedzającym strony ich większej funkcjonalności.

   Kliknięcie przycisku "Accept all" oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że na stronie stosuje się takie pliki cookie. Dalsze informacje na temat sposobu wykorzystywania technologii cookie i innych technologii śledzących znajduje się w sekcji 10 powiadomienia o prywatności na stronie internetowej firmy.

     Niezbędne pliki cookie są istotne, ponieważ pomagają użytkownikom w poruszaniu się po stronie internetowej. Pomagają zwiększać bezpieczeństwo i podstawową funkcjonalność oraz są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Ich zablokowanie oznacza brak gwarancji możliwości korzystania ze strony i bezpieczeństwa.

     Pliki cookie, które umożliwiają poznanie zachowań użytkowników na stronie internetowej. Pozwalają na jej stałe ulepszanie, a tym samym zapewnianie najlepszych informacji wspierających cele projektów firmy, a także pomagają w poznaniu efektywności strony internetowej. Pliki te na przykład informują, które strony są najczęściej odwiedzane przez danego użytkownika i czy pojawiają się na nich komunikaty o błędach.

     Pliki cookie dostarczające użytkownikowi treści na podstawie jego zainteresowań uzyskanych z jego historii przeglądania. Większość plików cookie związanych z targetowaniem śledzi adres IP użytkownika i dlatego może gromadzić niektóre dane osobowe. Tak zebrane dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim np. reklamodawcom.